Den musiske skole tilbyder i 2007/08:

Sang, spil og bevægelse
Underviser: Terje

Klaver/keyboard
Underviser: Hans Erik Christiansen

Slagtøj
Underviser: Mogens Haltrup

Solosang
Undervisere: Henriette Danielsen
og Elisabeth Reinewald

Musikalsk Legestue
Underviser: Lene Skøtt

Billedskole
Underviser: Majbritt Nielsen

Afdelingskoordinator: Elisabeth Reinewald
Kan kontaktes på skolen: 98 34 16 24