Trivsel
 
 
Retur til forsiden
 
 
 
På Nørholm skole er trivsel en af vores kerneværdier. Vi ved, at trivsel og læring går hånd i hånd. Vi vægter trivsel såvel i klassen /gruppen som i hjemmet og vi tager den meget alvorligt, hvis vi får viden om eller kan se, at et barn ser ud til ikke at trives. Der er stort fokus, vilje og engagement fra alle voksne til at hjælpe børn, der oplever trivselsproblemer. Man reagerer uanset faggruppe, når man ser børn, der har det svært.
 
Vi har ikke valgt at arbejde ud fra et bestemt ”program” som PALS eller LP, idet vi synes vores egen lokale trivselsindsats er god og virker for os.
 
Grundlaget for trivsel er for os at se oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Et forpligtende fællesskab. Helt konkret arbejder vi med en række forskellige tiltag. For skoledelens vedkommende starter hver dag med morgensamling, hvor alle er velkomne. Foruden skolebørnene og lærerne er gymnastiksalen ofte fuld af børnehavebørn, forældre og andet godtfolk. Morgensamling er et forum, hvor alle børn flere gange i løbet af skoleåret fremlægger noget, som de har arbejdet med i undervisningen. Herved øves børnene dels i at kunne lytte til andre, dels i at stå frem for en forsamling og høste anerkendelse for arbejdet og dels at opleve værdien af at være en del af et fællesskab.
 
Vi organiserer undervisning på tværs af klasser og etablerer venskabsklasser, igennem hvilke vi skaber relationer mellem elever fra de forskellige årgange.
 
DUS og børnehave har gennem mange år fastholdt at fungere som aldersintegreret institution med lokalefællesskab, hvor små og store er sammen i det daglige undtagen i skoletiden. Det giver tryghed, det letter overgange og de små lærer af de store.
 
I børnehaven, når der er tematid for børnehavebørnene / krabberne (de ældste skolebørn), beslutter de voksne, hvilke børn der skal lege sammen - og sommetider også, hvad de skal lege. Således arbejdes der bevidst med at fremme bestemte børns indbyrdes relationer. Tilsvarende arbejdes der i Trivselstimen/klassens tid med børnenes indbyrdes relationer. Dette fastlagte, strukturerede, forebyggende trivselsarbejde sker i et samarbejde mellem pædagoger og lærere for bh.kl.-3.kl.s vedkommende og alene af læreren fra 4.-6.kl. (se også inklusion)
 
Vi opfordrer forældrene til at understøtte relationer ved hjælp af legeaftaler. Samarbejdet med hjemmet er centralt i trivselsindsatsen på Nørholm skole. Klasseforældrerådene i samarbejde med skolebestyrelsen har en væsentlig rolle heri. (forældrerådspjece). Hele Nørholm skole (fra 3-13 år) har tradition for flere forskellige sociale arrangementer. I børnehaven er der f.eks. fællesspisning 4 gange årligt, hvor der er fokus på at lære nye børn og forældre at kende. Juletræsfest, Krabbeafslutning på Egholm, jule- og forårskoncerter, loppemarked og skolefest er andre eksempler, hvor både børn og voksne deltager.
 
På forældremøder er klassens sociale liv er fast punkt på dagsordenen og i børnehaven lægges der ligeledes vægt på et solidt samarbejde med forældrene. Et samarbejde, der særligt fokuserer på børnenes sociale og personlige kompetencer.
 
Der er et godt samarbejde mellem skole og DUS. Problemer der opstår i skolen, følges til dørs i DUS, og omvendt. Der samarbejdes tæt om det enkelte barn. Det være sig ved forældresamtaler, elevplaner, særlige indsatser. Altid med fokus på det hele barn.
 
Vedr. Pusterummet se beskrivelse under afsnittet Inklusion.
 
Alle pædagoger i indskoling/DUS har AKT uddannelse og alle pædagoger i børnehaven har ICDP og flere er på vej.
Ligeledes skal den første lærer med på ICDP i foråret 2012.
 
Vi prioriterer at bruge mange ressourcer på trivselspersonen, idet en del af dussens A normering indgår. Trivselspersonen har en blæksprutte funktion, som omfatter ”varmekasse”, skilsmissegrupper, trivselssnakke med enkeltbørn osv. Trivselspersonen er også den koordinerende pædagog i DUS II brobygning/ungdomsklubbenog har derfor stor viden om de ældste klasser her på skolen. Samtidig kan hun sikre det trivselsmæssige aspekt i planlægning af aktiviteter i DUS II og brobygning/ungdomsklubben