Læsning:
 
Hvordan omsætter vi de læsepolitiske retningslinjer gennem udarbejdelse af en lokal handleplan for læsning?
 
 
 
Retur til forsiden
 
 
 
Nørholm skoles ambition med en lokal handleplan for læsning er, at den skal være et redskab som alle kan bruge fra 3-13 år.
I de kommunale læsepolitiske retningslinjer gives forslag til en disposition. Vi ønsker at bibeholde de enkelte punkter, men agter først at beskrive, hvad de enkelte afdelinger og klassetrin skal beskæftige sig med inden for læsning før vi vil beskrive kompetencecentrets og læsevejlederens bidrag.
Vi har på Nørholm skole en lang tradition for at have fokus på læsning. Vi har således haft morgenlæsning i mange år (hvorfor vores læsevejleder også bruges af andre skoler til at fortælle om, hvordan vi praktiserer morgenlæsning). Vi er vant til at bruge vores venskabsklasser også i forbindelse med læseoplevelser og vores børn har fri adgang til bøger mange forskellige steder rundt på skolen og i børnehaven, ligesom vi er vant til, at enhver krog indtages af læsende børn under morgenlæsningen.
Ved vores daglige morgensamling bruges ofte højtlæsning og fremlæggelse af fagligt stof bl.a. kombineret med drama eller brug af elevproducerede powerpointshow. Børnehavebørn deltager ofte i morgensamlingen ligesom de selv er med-fremlæggere sammen med en pædagog som optakt til bl.a. temauger.
I børnehaven bruges dialogisk læsning som metode ligesom der er fokus på inddragelse af kroppen ved de sprogstimulerende aktiviteter.
Vedr. sprog- og læseevaluering er den allerede beskrevet andetsteds i skoleplanen. Elevernes faglige og alsidige udvikling vurderes og dokumenteres ved løbende evalueringer, så der skabes grundlag for en fremadrettet differentieret undervisning og planlægning. Således har vi indbyrdes aftalt, hvilke tests/systematiske vurderinger vi foruden nationale tests bruger. Disse danner sideløbende med den daglige vurdering grundlag for den differentierede undervisning. For os er læseevaluering noget vi gør sammen – forstået på den måde, at vi i de forskellige teams har læsning på dagsordenen. Til de årlige klassekonferencer vender vi læsning i samarbejde med læsevejlederen, kompetencecenterleder og ledelsen.
Der afholdes LUS-konference 2 gange årligt i 0.-4.kl.med læsevejleder og kompetencecenterleder.
Alt dette ønsker vi også at beskrive i vores læsepolitiske handleplan.
Det er aftalt i lærergruppen, at vi i løbet af skoleåret ved lærermøder vil skabe videndeling omkring læsning i alle fag og herunder ’faglig læsning’.