Link til den samlede kvalitetsrapport for Aalborg kommune. Nørholm Skole er markeret med gult.
 
 
Retur til forsiden
 
 
Skolebestyrelsen har mulighed for at kommentere rapporten, men fandt det ikke nødvendigt jvf. nedenstående følgebrev til bestyrelsen.
 
 
 
 
Mariann, Anja og jeg har vendt nødvendigheden af at holde et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med den samlede kvalitetsrapport (udsendt til jer d. 19. september). Som I kan se på side 3 er der tale om rammebetingelser udregnet efter vores egne indsendte tal samt tallene i administra-tionsprogrammer (primært Matrix= lærernes arbejdstid)
Vi mener at kunne klare det via mail og starter her med at sende vores kommentarer til jer. Jeg har medsendt rapporten endnu engang og markeret Nørholm Skole de relevante steder.
Elevetal: sådan er det
Ressourcer i skole og DUS: det ser fornuftigt ud for både skole og DUS. (Vi har den næsthøjeste undervisningsprocent og meget høj dækningsgrad i DUS).
Elevfravær: ok.
Antal computere: ”elever pr. computer” er steget lige så stille i takt med at bevillingerne falder. Det er stadig acceptabelt. Der er megen fokus på problemstillingen i forvaltningen.
Gennemførte/aflyste timer: ok.
Linjefagskompetencer: ok.
Karaktergivning: -
Resultater af nationale test: -
Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse: -
Specialskoler: -
 
Som jeg umiddelbart ser det er der ingen grund til at bruge megen energi på det. Vi er ærlige i vores indberetninger og ingen af tallene kræver umiddelbar handling. Det meste er godt og noget af det er endda rigtig godt.
Lad mig høre fra jer hvis der er kommentarer.
 
Mange hilsner
Steen