Vi skal ikke bære folkeskolen ind i IT, men IT ind i Folkeskolen.
 
- er arbejdsoverskriften på Nørholm Skoles pædagogiske og tekniske it overvejelser.
 
 
Retur til forsiden
 
 
I den generelle diskussion om skolernes brug af IT nævnes ofte nødvendigheden af ressourcepersoner som kan rådgive og vejlede kollegerne samt afholde mindre kurser.
I Nørholm Skoles optik er en IT vejleder ikke en mirakelkur. Vejlederen skal inspirere og rådgive, men den enkeltes ansvar for at indtage IT som en aktiv del af undervisningen må ikke underspilles og bliver det heller ikke i dagligdagen.
 
Det ændrer dog ikke ved, at den pædagogiske IT- vejleder er en meget central figur, ikke mindst når visioner og planer skal på papir og vedligeholdes. Og da vejlederen er på barsel skal den dynamiske skoleplan her stå sin prøve.
 
Nørholm Skole har udarbejdet en IT- og mediehandleplan og kursustilbud.
Det pædagogiske udgangspunkt tages i faghæfterne, inkl. faghæfte 48 om IT- og mediekompetencer med fokus på de fire hovedområder: Informationssøgning og –indsamling, produktion og formidling, analyse og kommunikation, vidensdeling og samarbejde. IT- og mediehandleplanen vedligeholdes løbende og næste gang bliver når Louise vender tilbage fra barsel pr. 1. februar 2012.
 
Og hvem ved - måske kommer vi så langt, at kompetence en dag bliver til dannelse?
 
Ingen pædagogik uden teknik- der virker!
 
Og netop her er en af Nørholm Skoles allerstørste udfordringer. For selv om både evnen og lysten til at bruge IT og medier i hverdagen absolut er til stede hos både børn og voksne virker materiel der generelt ikke kan håndtere opgaven dræbende for indsatsen og undervisningen. Endnu er det ikke fatalt, men der er ingen tvivl om, at det er et område der kalder på massiv indsats fra kronekontoen.
 
På den positive side tæller at vi har fået installeret et velfungerende trådløst net, at det er svært at opdrive en ledig bærbar pc mellem 8 og 13 og at der generelt er en stor lyst til at inddrage, og dermed også investere i, nye webbaserede undervisningsmaterialer. Her tæller også brug af intern og ekstern kommunikation via intranet og internet i forhold til både kolleger, børn og forældre.
 
Vores kommende indsatsområder ser derfor sådan ud:
 
Den igangværende udskiftning af pc’er til de interaktive tavler skal efterfølges af ”genopdagelse” af mulighederne.(Lene og Steen)
 
De stationære maskiner på PLC trænger til udskiftning og det skal afgøres om vi stadig skal satse på stationære elevmaskiner. En løbende udskiftning til bærbare/ i-pads eller lignende gerne windowsbaserede tablets, vil, efterhånden som de stationære falder ud, frigøre brugbar plads på PLC.
 
Og sidst, men ikke mindst: en netop afsluttet gennemgang af udgifterne til it- baserede undervisningsmidler viser en kraftig stigning. Det er i sig selv positivt nok, men det kræver at vi samtidig reducerer andre indkøb og det er en øm tå, for vi vil jo gerne det hele.