Læring og faglig udvikling
 
Retur til forsiden
 
 
 
Gode relationer på tværs af klasserne med børn over eller under eget kl.trin giver rig mulighed for undervisningsdifferentiering og holddeling.  Vi har parallellagt et antal timer såvel i dansk, mat. og eng. med naboklasse til brug i den daglige undervisning. I temaugerne arbejdes ligeledes på tværs med naboklasser. Såvel planlagt som tilfældigt besøger store og små hinanden i løbet af temaugerne. Vi er optaget af at lave synlig dokumentation undervejs i ugerne, hvilket vi oplever skaber øget nysgerrighed børnene imellem og børnene bliver klar over, hvordan samme tema udfoldes forskelligt med heraf følgende læringsmulighed.