Evaluering af indsatsområder 13/14
 
 
 
Evaluering 13-14
Vi ville i skoleåret 2013-14 sætte særlig fokus på børns bevægelse.
 
Svømmehallen: Alle fik tilbud om at komme på tur til svømmehallen.
 
Så ta´r vi cyklerne frem: En god aktivitet hvor vi udover at vaske og pudse cykler kom på flere små cykelture til kirken, klubhuset og for de ældste en tur til Klitgaard.
 
Fredagsrock: Årets største succes. Børnene tog i den grad fredagsrocken til sig og vi har rocket næste hver fredag. De fleste gange i skolegården, andre gange i klasselokalerne når vejret var for dårligt. Det udviklede sig til en god aktivitet på tværs af alder, idet børnehavebørnene blev meget optagede af det, og deltog med stort engagement.
Vi vil arbejde videre med ideen i det kommende år, det kræver mere og bedre musikanlæg og større udvalg af musik. Det vil også være godt med en eller anden form for instruktion.
 
Vi løber: Vi sluttede foråret af med et Fidusløb. Vi inviterede børn og forældre til at komme og løbe sammen. Distancerne var fra 1-8 km. Opbakningen var stor. Op til løbet havde vi trænet med børnene, og det kommende løb var en god motivationsfaktor. Noget tyder på at løbet var så stor en succes, at vi prøver igen til næste år.