DUS II

DUS II er et klubtilbud for 4-6.klasse, hvor der ikke føres kontrol med børnenes fremmøde. De kan komme og gå som de vil.

Dog er det en regel at man fortæller de voksne at man er kommet og hvor på skolen man evt. opholder sig og at man chekker sig selv ind og ud via Min Institution.

 

DUS II fungerer som en tryg overgang mellem den faste DUS I og ”klar dig selv-alderen”.

Alle større børn har brug for et værested med mulighed for hygge, snak, spil mm. efter skoletid. Med eller uden voksne.

 

DUS II holder åbent fra børnene får fri fra skole.

 

Åbningstiden for dette skoleår er:

 

Mandag 15.00-16.15

Tirsdag 15.00 -16.15

Onsdag 15.00 -16.15

Torsdag 14.00 -16.15 *

Fredag 14.00 -16.15

 

* En gang om måneden i vinterhalvåret, fra efterårsferien og til påskeferien, er der desuden åbent hver torsdag til kl 19.00  for alle børn.

​Der er desuden åbent hver torsdag til kl 19, for 6.klasse. Til disse aftener vil der jævnligt være samarbejde med ungdomsklubben.

 

Morgenåbning og morgenmad: Foregår i samarbejde med resten af Fidusen.

 

I skoleferier og på skolefri hverdage er DUS II lukket.

 

Pædagogiske oplysninger

 

Formålet med DUS-II er hygge, socialt samvær og aktiviteter på børnenes initiativ.

Aktiviteter i DUS II foregår oftest på børnenes initiativ. Dvs at der ikke serveres en masse tilbud for dem. Har nogle børn en ide til en aktivitet vil de kunne få hjælp til at gennemføre den.

Der er mulighed for at lave forskellige små hobbyaktiviteter hvor der, alt efter hvad der skal foregå, bliver tale om opkrævning af penge til materialer.

Der er også mulighed for at bage og lave små måltider.

 

Betaling for aktiviteter og køb i DUS II´s cafe.

​Betalingen foregår via Aalborg kortet, på samme måde som i skolens bod.

 

Lokaler

DUS II har et fast basislokale, på 1.sal i den vestlige ende af skolen. Her er ”basen” og det sted hvor man kan finde pædagogen. Børnene kan så bruge gymnastiksal, klasselokaler og selvfølgelig legepladsen efter aftale med pædagogen og i samarbejde med resten af skolens børn og voksne.

Den årlige tur.

Ifølge traditionen tager vi hvert år lige omkring påskeferien af sted på weekendtur.

Rønbjerg feriecenter er børnenes absolutte favoritsted som mål for turen.

 

Personale

 

Susanne Glerup Christensen er den faste pædagog i DUS II. 

​I dette skoleår vil i også møde Louise Nielsen, som er pædagog i både DUS og DUS II.

 

 

Medlemskab og betaling

 

Ind og udmeldelse

Ind og ud meldelse i DUS II foregår via pladsanvisningens online system. Se link på skoleportens forside.

 

 

Forældrebetaling

Opkræves af Aalborg kommune. Der betales for 10 måneder.

Juni og juli er betalingsfrie.