Vi arbejder målrettet med læring og udvikling

Gennem organisering og tilrettelæggelse af det daglige pædagogiske arbejde motiverer vi børnene nysgerrighed, deres lyst til at lære og dermed deres generelle udvikling.

Vi tager ansvar for den gode relation mellem barn og voksen,  da vi ved at dette fremmer læring og udvikling.

Vi sætter rammerne og går forrest og motiverer børnene med vores faglighed og engagement, da vi ved at børn elsker at lære når de præsenteres for aktiviteter der udfordrer dem lige der hvor de er nu.

I børnehaven tilrettelægges arbejdet i 4 årlige temaperioder hvor der tager afsæt i de pædagogiske læreplaner. se mere om dette under "Læreplaner for de yngste"

I Dussen tilrettelægges arbejdet med årlige fokusområder med udgangspunkt i DUS indholdsplaner. se mere om dette under under "DUS indholdsplan"  


 

Vi vil gerne styrke børnenes følelse af helhed og fællesskab

I Fidusen har vi et fællesskab hvor flere aldersgrupper er i samme hus og hvor alle kender alle.

Børnene starter oftest som 3 årige og er her i Fidusen til de går ud af 3.klasse. De er fri for institutionsskift ved skolestart. Det i sig selv, giver børnene en tryghed og fornemmelse af at være i en helhed.

Børnene har stor glæde af samværet med andre aldersgrupper.

Derfor skaber vi mulighed for og plads til at børnene kan lege på tværs af aldersgrupperne.

Vi lærer de store børn at hjælpe de små og vise omsorg for dem. De små bliver naturligt inspirerede og tager ved lære af de store.

At være en del af et fællesskab stiller krav til den enkelte.

Der arbejdes på forskellige områder med socialisering, med at lære at være en del af et fællesskab og at alle har en rolle deri.
 

 

Der skal være plads og tid til børnenes egne lege, fantasi og ideer

Børn lærer intenst igennem leg. De bruger legen til at afprøve sociale færdigheder, de fantaserer og fordyber sig. Leg er en aktivitet som børn vælger fordi de har lyst, motivationen kommer indefra.

Når børnene leger, øver de sig i de ting de oplever i deres hverdag.

De små børn leger rolle lege f.eks. far, mor og børn.

Når de bliver ældre arrangerer de cirkus, købmand, teater osv. Her prøver de at samarbejde, organisere, planlægge m.v.

Efterhånden bliver børnenes lege mere og mere domineret af regler – de aftaler regler, bryder dem, bliver uvenner, bliver venner igen, aftaler nye regler osv.

Alt sammen en træning i at fungere i et socialt samspil med andre mennesker.

Vi ved at børn har en trang til at udforske, en naturlig nysgerrighed. De kan lide at gå på opdagelse og prøve nyt. Vi hjælper dem i denne proces, støtter dem i at skabe noget selv og lave deres egne lege.

Vi bakker op og inspirerer dem i deres kreativitet, fantasi og nysgerrighed.

Vi arbejder for at skabe et miljø med visse frihedsgrader, nogle rammer og muligheder som gør det muligt for børnene at gøre ting selv uden hele tiden at skulle spørge en voksen.
 

Vi mener at udeliv er sundt og giver frihed til at udfolde sig

Vi opholder os så meget som muligt ude i det fri. Legepladsen er et sted, hvor børnene kan være sig selv, lege deres lege i fred, løbe, råbe, hoppe og udfolde sig uden at de nødvendigvis generer andre.

På legepladsen er der også masser af plads, Det betyder at børnene kan etablere sig i forskellige legegrupper med hvert deres område at være på.

Vi arbejder til stadighed på at udvikle vores legepladsområde til at rumme muligheder for: at finde gemmesteder, at bygge huler, klatre, eksperimentere med vand, sand, bål osv.

Når børnene færdes på vores kuperede legeplads med træer, bakker, gamle bildæk, pinde, brædder, huller osv., får de automatisk en daglig træning af deres motoriske færdigheder.

Når man skal fra et sted på legepladsen til et andet kan man altid lige gå lidt på line, hoppe over et hul osv. Børnene oplever det ikke som træning, selvom det faktisk er det, det er.

På bakken kan man lege alt muligt. Udfordre til brydekamp, køre på numsen ned eller lege med klistret mudder når det har regnet.
 

Der skal være plads til forskellighed

Vi ved at miljøet og kulturen her på stedet er afgørende for hvordan både børn og voksne trives. Sammen med vores lærerkollegaer arbejder vi for at fastholde og udvikle det gode samværsmiljø hvor mobning ikke kan trives. Derfor er det vi voksne, der tager ansvaret for hvordan børnene behandler hinanden; hvordan omgangstonen er og hvordan vi giver plads til at vi alle er forskellige.

Ved at skabe mulighed for at der kan leges på tværs af aldersgrupper arbejder vi for at:

Fremme rummeligheden

Lære børnene at se muligheder hos hinanden

Tilgodese det enkelte barns sociale udvikling

Vi tilstræber at have et indgående kendskab til det enkelte barn, dets styrker og svagheder. Derigennem kan vi bedst give den omsorg og den støtte barnet har brug for, for at kunne begå sig.