OBS

DUS Indholdsplanerne bliver i løbet af dette skoleår ændret til Fælles Mål for DUS, jvf skoleudvalgets vedtagelse efteråret 17.

 

 

 

 

Retur til forsiden

 

 

 

 

Fidusen

Fidusen er en landsbyordning med en høj grad af aldersintegration. Det betyder at børnene i henholdsvis Børnehave og DUS har egne basislokaler, egne voksne men meget store muligheder for at være sammen på tværs af alder.

Vi finder det vigtigt at børnene etablerer relationer på tværs af både alder og køn for på den måde kan de ældste børn videregive mange færdigheder, traditioner mv. især inden for leg.

Vi har gennem årene konstateret at børnene lærer utrolig meget af hinanden ved at lege sammen på tværs af alder. De lærer hinanden ting som vi voksne ikke er dygtige nok til at videregive.

F.eks. hvordan man leger i sandkasse, bygger lego, leger med klodser osv.

Vi kan se at børnene udvikles både personligt, socialt og sprogligt ved at være sammen med på tværs af alder.

Dette sker til glæde både for de yngste som bruger de ældre børn som rollemodeller både i legen, sprogligt og omsorgsmæssigt – og for de ældste som får lov at være modeller og får lov at give omsorg og oplever glæden ved at blive set op til. Det giver også store børn mulighed for i kortere eller længere perioder at finde tilbage til legetøjet og trygheden i børnehaven.

For at sikre at dette sker, -

har vi indrettet Fidusen så det understøtter lege på tværs af alder.

Det betyder at vores legeplads er for alle børn.

Vi har et byggerum hvor børn fra 3-10 år mødes for at bygge med store klodser.

Vi har et område hvor alle børn kan sidde i sofaen, eller på madrassen og læse, snakke, hygge.

Vi har fælles køkken hvor der både laves mad, klippe klistres og leges med perler.

Det vil næsten altid være muligt for et eller flere børn at få lov at være på besøg i en anden gruppe.

På alle skolefrie hverdage arbejder vi tæt sammen og spiser f.eks. samlet.

Endvidere laver vi hvert år forskellige aktiviteter for hele huset. En af disse er vores årlige JULEHOP. Her kombinerer vi motion med julehygge. Børnene er på hold på tværs af alder. De ældste børn er holdkaptajner og får sammen med den voksne ansvaret for at hjælpe de yngste og i det hele taget sørge for at alle på holdet har det godt.

Den første søndag i december holder vi fælles juletræsfest.

 
 
   

Personlig udvikling

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd.

Vi vil skabe mulighed for at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medspillere af et socialt og kulturelt fællesskab.

Vi vil give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige personer der kan tage initiativer.

Vi vil give mulighed for, at hvert enkelt barn mærker sine egne følelser, får øje på sine egne muligheder og sin egen rolle.

Vi vil skabe muligheder for, at børnene oplever sig som en del af et demokratisk samfund.

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

Vi vil        - sætte forskellige aktiviteter i gang som børnene kan vælge at være med til, og på den måde præsentere børnene for nye materialer, nye lege, aktiviteter osv.

- sørge for at der altid er adgang til legetøj og materialer så børnene selv kan gå i gang og vi vil følge børnenes initiativer når de kommer med gode ideer.  

- støtte børnene i selvhjulpenhed -  både når det gælder om at finde legetøj, finde kreative materialer og når det gælder om selv at kunne mærke hvilket tøj der er passende til vejr og aktivitet.

- arbejde på at det enkelte barn får nogle værktøjer til at kunne klare sit eget temperament og acceptere egne følelser

- arbejde aktivt med konfliktløsning på hvert enkelt barns niveau så børnene også lærer at komme igennem en konflikt uden altid bare at gå eller slå.

- støtte børnene i demokratiske processer når de skal finde ud af, hvad de skal lege,

hvor de skal lege, fordeling af legetøj osv.

- støtte børnenes initiativer omkring legeaftaler

- efter behov holde pigeklub, drengeklub, legomøde og børnemøde.

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

 

                     

Social udvikling

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil opfordre børnene til og hjælpe dem med at udvikle relationer og venskaber på tværs af aldersgrupper.

Vi hjælper børnene med at vise empati og indføling og lære dem at respektere forskelle i opfattelser og indgå i forpligtende fællesskaber.

Vi vil hjælpe børnene med at lære selv at kunne håndtere konflikter.

 

Hvilken indsats vil vi sætte i værk ?

Vi vil        - etablere små afskærmede legehjørner hvor legen og relationerne har ro til at udvikle sig.

- sætte aktiviteter igang som støtter det enkelte barns sociale udvikling og vi vil hjælpe - børnene med legeaftaler – både så de får lov til selv at lave legeaftaler og hjælpe dem med at lære at overholde.

- spille spil, både brætspil, fodbold, hockey, dødbold, og høvdingebold sammen med børnene og hjælpe dem til at kunne klare spil, regler mv. alene.

- tage på ture hvor vi sammensætter gruppen af børnene på forskellige måder.

- hjælpe børnene med at tale med hinanden om de konflikter der opstår, og vi vil sige tingene for børnene hvis de ikke kan selv, så vi på den måde bliver rollemodeller for dem.

               - sammen med skolen arbejde systematisk med trivsel

               - lave iagttagelser, observationer

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

           

                    

 

                     

Sprog og Kommunikation

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil have fokus på børnenes sproglige og begrebsmæssige udvikling.

Vi vil lægge vægt på samtale og dialog.

Vi vil vise børnene at der er forskellige måder at kommunikere på.

Vi vil tage andre kommunikationsformer som f.eks. SMS alvorligt.

 

Hvad vil vi sætte i værk ?

Vi vil         - være opmærksomme på at børnene taler pænt og ordentligt både til hinanden og til vi voksne.

- sørge for at sænke støjniveauet så man kan tale sammen i stedet for at råbe og på den måde fremme en nuanceret kommunikation.

- prioritere at have tid til at lytte og tale med børnene.

- læse og fortælle mange historier

- holde børnemøder hvor alle får mulighed for, og støttes i at tale og lytte i en større forsamling.

- være opmærksomme på alle de steder børnene kommunikerer med hinanden f.eks. når de spiller Nintendo, Tablets, på telefoner og deltage i det fællesskab de har.

- prioritere fællesskabet højt, og derfor har vi valgt, ikke at tillade mobiltelefoner i Dussen (bortset fra som spillemaskine om fredagen)

                 - være meget opmærksomme på hvad der foregår mellem børnene via SMS og lign. og tale med dem om det. Vi vil også sætte det på dagsordenen til forældremøderne så forældrene også bliver opmærksomme på både de fordele, men også de farer og ulemper der ligger i denne kommunikationsform.

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

 

                   

 

 

Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil have en bevidst udepolitik og arbejde på at alle børn bliver glade for at lege ude og at de selv vælger at være ude.

Vi vil give børnene alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og give dem mulighed for at opleve glæden ved og lysten til at bevæge sig så de oplever at de motorisk kan det de gerne vil eller kan få hjælp til at lære det.

Vi vil give børnene mulighed for at udtrykke sig til forskellige former for musik og rytme både inde og ude

Vi vil sammen med forældrene hjælpe børnene til at spise sundt og få gode kostvaner

 

Hvad vil vi sætte i værk ?

Vi vil        - være konstant opmærksomme på, hvordan vi indretter og udvikler vores legeplads så den inspirerer børnene til at lege og bevæge sig.

- sætte forskellige typer aktiviteter i gang på legepladsen og være aktive voksne der leger med på legepladsen og på den måde inspirerer børnene til bevægelse.

- være opmærksomme på hvilke indendørs aktiviteter der lige så godt, eller bedre kan laves udenfor

- igangsætte forskellige fysiske aktiviteter både ude og inde. Feks. Boldspil, forhindringsbane, sneboldkamp, vandglidebane, svømning, cykelture og benytte gymnastiksalen

-- have mange CD afspillere og aktuelle CD´er som børnene altid kan bruge

- hjælpe børn i gang med at lave teater, dukketeater, cirkus og dans og være gode publikummer til deres forestillinger.

- være konstant opmærksomme på hvad vi serverer for børnene, både som morgenmad og eftermiddagsmad, herunder gælder også en bevidst sukkerpolitik.

- lave madværksted i køkkenet hvor vi sammen med børnene taler om, tilberede og spiser mad.

 

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

 

                      

 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil vise børnene byens mangfoldighed.

Vi vil give børnene forskellige kulturoplevelser

Vi vil vise børnene etnisk mangfoldighed

Vi vil viderebringe traditioner til børnene

 

Hvad vil vi sætte i værk ?

Vi vil        - lave byture i små grupper og se på fortove, trafiklys, mange mennesker, butikker, gågader, flotte bygninger, spillemænd, tiggere, kirkegårde osv.

- være opmærksomme, opsøgende og deltagende i teaterforestillinger, dans, shows, osv.

- bruge børnekunstmuseet, seminariet og biblioteket

               - tale om og pynte til højtiderne

               - hvert år have et kreativt tema, som afsluttes med en Fernisering for forældre mv.

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene

 

                     

Naturen

 

Hvad vil vi opnå ?

Vi vil inspirere børnene til at bruge naturen som legeplads, spisekammer, oplevelsesrum, inspirationskilde og motionsbane.

I den forbindelse vil vi lære børnene at tage hensyn til, og vise respekt for naturen og lære dem om årstidernes skiften.

 

Hvad vil vi sætte i værk ?

Vi vil        - være i naturen sammen med børnene ved at tage på ture til fjorden, skoven og markerne.

               - samle frugter, bær mv og tilberede dem

- arbejde på at det bliver naturligt for børnene at rydde op efter sig, også når vi er i naturen, ligesom vi vil opføre os hensynsfuldt overfor dyr og planter.

- følge børnenes initiativ, når de finder et dyr – tage billeder af dyret, finde ud af hvad det er, hvad det spiser osv.

              - være nysgerrige i naturen sammen med børnene.

              - være ude på alle tider af året, mærke årstiderne og tale om dem.

- følge årets gang på markerne – sommetider må man gå der, sommetider lugter det.

- lave vores egen køkkenhave hvor vi sår og høster.

- gå på besøg på gården og se på dyr og afgrøder.

 

Dokumentation

Vi vil bruge fotos og bidrage med tekst og især billeder i Fidusens billedbog som ligger i køkkenet.

Vi vil lave udstillinger og lave Power Point med billeder som alle kan se i løbet af dagen.

Vi vil tage billeder og lægge dem på hjemmesiden

Vi vil løbende udfylde at oversigtsskema for hvert enkelt barn mht. barnets kunnen, deltagelse i aktiviteter, ture mv.

Vi vil beskrive uddrag fra hverdagen i nyhedsbrevene